STØBERIET ØRKILD
Støberi siden 1831
Blykøle
Kapacitet:
Finnekøle, vingekøle, bulbkøle, svingkøle - uden begrænsning i type, vægt
eller størrelse og efter værft, konstruktør, eller ejers tegning og ønske,
leveres "worldwide" til fast pris.

Bly - Kvalitet, legering, og egenskaber:
Rent bly uden legering med antimon kan som hovedregel, på grund af manglende
hårdhed / styrke, ikke anvendes til støbning af køle
.

ØRKILD
anvender, hvor ikke andet er specificeret, 99.5 % rent bly, som for at få
den nødvendige hårdhed / styrke, legeres med 2 % - 3 % antimon, som giver
legeringen en brinellhårdhed på 10 og en trækstyrke på ca. 3,5 kg. pr. kv.mm. og
gør blyet anvendeligt til køle.


Bly legeret med 2 % antimon har en vægtfylde på 11,2.

Ved yderligere legering med antimon kan blyet få større hårdhed / styrke.
For at sikre at kølen bliver homogen, støber ØRKILD, hvor det er muligt, kølen horisontalt.

ØRKILD bruger ikke nogen form, for skrot til kølstøbning, men kun specificeret bly, og
kan på forlangende medlevere certifikat på vægt, antimonindhold og efterstøbning.

Finish:
Blykøle leveres med overflader slebet med "korn- 35" slibeskiver, som giver en
let ru overflade, med god vedhæftning til efterfølgende overfladebehandling.

Blykøle til specielle formål kan mod merpris leveres med CNC-fræsede overflader.

  www.oerkild.com
mail@oerkild.com
Støberiet Ørkild
Bodøvej 11
DK - 5700 Svendborg
Tlf.: + 45 62 22 02 84
Fax: + 45 62 22 02 83
Privat: + 45 62 22 97 58