STØBERIET ØRKILD
Støberi siden 1831


Modellen tages
ud af formen
Form med bolte
Forme


One-off
køle og serier på under 20 stk. støbes normalt i sandforme baseret på anvendelse af furansand, som garanterer formfasthed.

Hvis der skal støbes flere end 20 køle efter
samme uændrede model kan det være en fordel både teknisk og økonomisk at støbe i kokille.

Støberiet Ørkild har mange års erfaring i anvendelse af kokiller og fremstiller selv
nødvendigt modelmateriale efter den aktuelle kølmodel.

ØRKILD
fremstiller selv kokillerne.

Køl "slået ud" af formen
Jernkokille

  www.oerkild.com
mail@oerkild.com
Støberiet Ørkild
Bodøvej 11
DK - 5700 Svendborg
Tlf.: + 45 62 22 02 84
Fax: + 45 62 22 02 83
Privat: + 45 62 22 97 58