STØBERIET ØRKILD
Støberi siden 1831
Jernkøle  

Kapacitet:
Finnekøle, vingekøle, bulbkøle, swingkøle, centerbordskøle, med vægt op til
12 000 kg.
leveres "worldwide" til fast pris. ØRKILD kan efter tegning levere
køle med gevindhuller og monteringsbolte i topflangen.

Betegnelser: Den mest anvendte type støbejern til køle; - GG. 20 betegnes
nu efter europæisk standard EN-GJL-200, og GG-25 hedder EN-GJL-250. osv.

Fysiske egenskaber: Betegnelsen EN-GJL-200 angiver en trækstyrke
på 200 N/
mm² i en prøvestang der fremstilles af en separat udstøbt prøvekupon.

Dimensionering- OBS! Erfaringen viser imidlertid, at der er stor forskel på trækstyrken forskellige steder i en støbejernskøl med varierende godstykkelse.
Typisk er trækstyrken mindst hvor godstykkelsen er størst og kan variere med
mere end 50 % i forhold til godstypebetegnelsen.

ØRKILD anbefaler:
  EN-GJL-200: 80-200 N/mm²
EN-GJL-250: 160-250 N/mm²
De anførte værdier er erfaringstal med referencer til godstykkelse på
155 mm. og en modulværdi < 2.25, i øvrigt i henhold til DS/EN 1561 2004

Info:
Vægtfylde 7. 2. - Svindtillæg på model 1 %.

Hvis De er i tvivl så kontakt ØRKILD for mere information

  mail@oerkild.com
oerkeel@post.tele.dk
Støberiet Ørkild
Bodøvej 11
DK - 5700 Svendborg
Tlf.: + 45 62 22 02 84
Fax: + 45 62 22 02 83