STØBERIET ØRKILD
Støberi siden 1831
Eksempler på specialopgaver:

Opretning
af blykøle efter uheld eller grundstødning. - Reduktion af dybgang ved afkortning af blykøl og samtidig vægtforøgelse ved
påbygning af wings som vægtkompensation. - Vægtforøgelse af bly-og jernkøle ved påbygning af wings.
Vægtforøgelse og sænkning
af resulterende tyngdepunkt. - ØRKILD påtager sig ikke afkortning at jernkøle.

Forskellige muligheder på vægtforøgelser og wings
  Type Vægt Model
A
Påboltet bulb 135 kg. Mosquito - 85
B
Påboltede Wings 2 x 175 kg. Red
C
Påboltede Wings 2 x 250 kg. Green
D
Påboltede Wægte 2 x 250 kg. Pantom - 42
E
Påboltede Wings 2 x ??? kg. Yellow
F
Påboltede Wings 2 x 75 kg. Blue ( Passer til granada 27)
G
Påboltede vægte 2 x 1011 kg. Kundemodel
  Påboltede vægte 2 x ?? kg. Din båd

A:
Før
Bulb
Efter
Mosqoito-85.
Denne bulb er tilpasset en
Mosquito - 85 jernkøl og monteret ved at båden løftes, bulben skubbes ind under
kølen, båden sænkes
og der bores gevindhuller
eller gennemgående huller
og bulben fastboltes
.


B: Redwing Monteres således at wing`ens yderside er parallelt med
kølens midtlinie. Den langsgående profil er asymmetrisk og
har størst pilhøjde på undersiden. Leveres med 4 bolthuller.
D: Phantom-42
Er specielt tilpasset Phantom-42. Leveres med 5 bolthuller.

C: Greenwing Monteres således at wing`ens yderside
er parallel med kølens midtlinie.
Den langsgående profil er asymmetrisk
og har størst pilhøjde på undersiden.
Leveres med 4 bolthuller.
E: Yellowing Monteres således at wing´ens yderside er parallel med kølens midtlinie.
Den langsgående profil er symmetrisk.
Leveres med 4 bolthuller.

Bluwings monteret
F: Bluewing


Monteres således at wing`ens yderside
er parallel med kølens midtlinie.
Den langsgående profil er symmetrisk.
Leveres med 3 bolthuller.
Disse Wings passer bl.a. til Granada 27.G: Kundemodel 

Ørkild disponerer ikke over disse modeller, der tilhører Buhl-Boats
og er medtaget som eksempel på
god formgivning.


   
Mere vægt i kølen - hvordan? De i skemaet,
A - G, viste wings og vægte leveres støbt i bly
med gennemgående huller og undersænkning
for møtrik og skive. Mål i mm. og vægt i kg. er
uden toleranceangivelser.
 

Placering på kølen. For at reducere
beskadigelser ved dokning og evt.
grundstødning anbefales det at montere
wings og vægte, så der er ca. 50 mm.
til underkant af køl.

 

Opmåling af skabelon. Kan f.eks. gøres som
foreslået på tegningen, hvor man går ud fra
en linie der er parallel med kølens centerlinie.
Fra denne linie måles et antal punkter ind til
skabelonen tegnes, saves ud og tilpasses.


Montering på jernkøl: Med gennemgående bolte eller med
bolte fra hver sin side i forborede gevindhuller.
Montering på blykøl: Med gennemgående bolte i
forborede huller gennem blykølen.
Yderligere info:
Ring til Støberiet Ørkild og spørg efter Søren eller Hans.

 
Bolte: Monteringsbolte, efter mål, og møtrikker og spændeskiver,
i kvalitet AISI-316 L / A4, kan efter aftale medleveres.
Info om værktøj og tilspænding, se under bolte BOLTE

Tilpasning: Blydelen tilpasses under opformningen efter aktuel
skabelon, så tilpasning ved montering på kølen reduceres mest muligt.


Grundstødning har kostet en 34 ft. båd den ene vinge.

Ørkild liner eksisterende køl op. former og tilpasser en spejlvendt modelvinge, der sammenstøbes med kølen
og yderligere sikres med gennemgående bolte.
Reparationen er udført for et dansk værft.

Denne køl er en specialopgave hvor
en tank udført i rustfri syrefast stål
og med gennemgående bolte er støbt
sammen med blykølen.

Olieflydespærring
Blylodder, der med passende
mellemrum er boltet på nederste
del af finnen i en flydespæring
holder finnen lodret i vandet.

Byg din helt egen køl. Se følgende billedserie, der i 12 billeder viser et eksempel på hvordan det kan gøres .

Lav model til en bulb efter din egen ide eller efter et design som du kan købe, eller tegne med gode venners hjælp. Modellen fremstilles i træ eller af skummateriale i > 4o kg. kvalitet forstærket med 3 lag glasfiber. Få modellen støbt i bly hos ØRKILD, der samtidig kan indstøbe en ankerplade på toppen af bulben, og indstæbe gennemgående huller til sikringsbolte.

  1-2-3. Skær en flangeplade med tilstrækkelig tykkelse,
i det viste ekembel 22 mm., efter en skabelon af flangen
under din båd, evt. efter en tidligere køl. Bor huller til bolte,
der fastsvejses medens flangen ligger med undersiden op,
og husk også huller til de gennemgående sikringsbolte. Mål afstanden mellem flangen og køl og skær og færdigsvejs styrkeelementerne i kroppen, i exemplet 80x80x5 mm. RHS firkantrør.

4-5-6. Sæt flangen på bulbens topplade, mål efter om den sidder rigtig og færdigsvejs så kroppens firkantrør til toppladen.
7-8. . .Tildan og indsæt skummateriale så det så godt som mulig udfylder kroppen. Slib og skær overskydende materiale og få den
- - - - .helt specielle facon du tilsigter.
9-10. .Læg f.eks. 3 lag glasfiberarmeret polyester på kølen og lad det gerne gå helt ned på blydelen. Spartel og slib herefter til den
- - - - finish kølen skal have inden bundmaling.
11-12. Kølen monteres på båden og overgang mod skrog tildannes spartles og slibes.

  www.oerkild.com
mail@oerkild.com
Støberiet Ørkild
Bodøvej 11
DK - 5700 Svendborg
Tlf.: + 45 62 22 02 84
Fax: + 45 62 22 02 83
Privat: + 45 62 22 97 58